O škole

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové pracoviště Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 IČ: 62693514 Od 1.1. 2016 došlo ke sloučení naší školy s MŠ, Speciální základní školou a Praktickou školou v Hradci Králové. Ředitelem školy je PaedDr. Pavel Svoboda, zástupkyní pro pracoviště Chlumec n.C. dosavadní ředitelka školy Mgr. Hana Dvořáčková. Pro žáky naší školy nedochází k žádným změnám. http://www.specialnihk.regisweb.cz/default.php -